Online Training

Conflicthantering 
op de WerkvloerWeet waarom je nooit meer tegen 
een conflictsituatie op het werk 
hoeft op te zien en hoe je voortaan 
altijd de juiste aanpak kiest.


Een dreigend conflict op het werk 
oplossen kun je helemaal zelf. Bespaar 
op de kosten van een dure advocaat. 
Leer jezelf de juiste benadering.


Ontdek hoe werkrelaties, arbeids- 
en teamprestaties zich drastisch 
vernieuwen door de juiste omgang 
met conflicten op het werk.

Meld je ook aan voor de Online Training Conflicthantering op de Werkvloer

Vind je het ook wel eens lastig om met dreigende conflictsituaties op het werk om te gaan? Niets menselijks is ons vreemd. Bijna niemand gaat een conflict voor zijn plezier aan. De meeste mensen beseffen echter ook dat het uit de weg gaan van conflicten lang niet altijd de verstandigste benadering is.
Eigenlijk is het onmogelijk om nooit tegen conflictsituaties aan te lopen. Tijdens het werk liggen per definitie allerlei potentiële conflicten op de loer. Dat heeft vaak te maken met de uiteenlopende belangen en behoeften van iedereen met wie je samenwerkt en samenleeft, zoals die van je collega’s, leidinggevenden, ondergeschikten, cliënten/patiënten/klanten, je vrienden, je eventuele levenspartner en mogelijk mensen die aan je zorg zijn toevertrouwd.

Conflicten uit de weg gaan of ze juist onderhuids laten broeien, is nooit bevorderlijk voor de werkprestaties en arbeidsvreugde. Dat geldt niet in het minst voor situaties waarin doorlopend sprake is van spanningen en op eieren lopen met elkaar. Vroeg of laat gaat dit ten koste van gezondheid en kan dit leiden tot langdurig ziekteverzuim.

Door vaardig met conflicten te leren omgaan, raak je in staat deze om te zetten in werkvreugde. Je arbeidsprestaties en de relaties met de mensen om je heen zullen zich drastisch vernieuwen. Dat geldt zowel voor je eigen prestaties en werkvreugde als die van iedereen met wie je in je werk te maken hebt. Je leert om conflictsituaties niet uit de weg te gaan, maar ze onder alle omstandigheden met zelfvertrouwen tegemoet te treden en om te zetten in winnende uitkomsten voor alle betrokkenen.

Krijg nu deze verdiepende kennis en inzicht hoe je conflicten op de werkvloer professioneel, snel en eenvoudig succesvol oplost en bemiddelt

Herken op tijd

Waardoor conflicten onnodig escaleren

Weet wat conflicten in de kern zijn, hoe ze ontstaan en waardoor ze onnodig escaleren. Kom erachter waarom veel bedrijven ongewild met arbeidsconflicten te maken krijgen. Herken en signaleer dreigende conflicten op het werk ruim op tijd. Ontdek hoe je je deugdelijk erop voorbereid, anticipeert en escalaties voor blijft.

Kies de juiste benadering

Hoe je conflicten vlot aanpakt en oplost

Leer wat het verschil maakt tussen een conflict winnen of verliezen. Word bewust van de misverstanden en vooroordelen die hierover bestaan. Leer valkuilen herkennen en vermijden. Ken de cruciale voorwaarden om een arbeidsconflict succesvol te benaderen. Weet welke stappen te zetten om het tot een positief eind te brengen.

Verrassende Inzichten

Zo laat je conflicten positief uitpakken

Deze Masterclass over conflicten op de werkvloer is zorgvuldig samengesteld aan de hand van onze jarenlange specialistische praktijkkennis en -ervaring. Word bewust en vaardig van je mogelijkheden om conflicten naar je hand te zetten. Doe je voordeel met talrijke verrassende en vernieuwende inzichten.

Wie doen mee aan de Online Training Conflicthantering op de Werkvloer

Deze Online Training Conflicthantering op de Werkvloer is bedoeld voor iedereen die de vaardigheid wil ontwikkelen en onderhouden om onder alle omstandigheden constructief met conflicten op het werk om te gaan.

Denk in het bijzonder aan HR-Professionals, leden van managementteams, leidinggevenden, (interim-)managers, projectmanagers, bedrijfsadviseurs en -consultants, stafmedewerkers, vertrouwenspersonen, advocaten, mediators (ook voor verdere opleiding en verdieping van kennis).

Overigens is iedereen van harte welkom die zijn of haar vaardigheden voor het omgaan met conflicten op de werkvloer wil ontwikkelen en onderhouden. Het belangrijkste om mee rekening te houden is minimaal HBO werk- en denkniveau en dat je openstaat voor zelfreflectie.

Wat je leert tijdens de Online Training Conflicthantering op de Werkvloer 

Na afloop van deze Online Training Conflicthantering op de Werkvloer en bij verkrijging van je deelnamecertificaat heb je verdiepend geleerd:

- Te reflecteren op wat een conflict in de kern is en welke betekenis het voor jou heeft en voor anderen kan hebben
- Hoe conflicten ontstaan en escaleren
- Potentiële, dreigende en onderhuidse conflictsituaties te herkennen
- De diverse methoden van conflictoplossing te onderscheiden en daarin afgewogen keuzes te kunnen maken
- Kennis toe te passen op hoofdlijnen uit het arbeidsrecht en ontslagrecht
- De rol van uiteenlopende emoties bij conflictsituaties haarscherp in te schatten en daarop adequaat in te kunnen spelen
- Passende op-maat strategieën te ontwikkelen bij het succesvol aanpakken en oplossen van conflictsituaties
- Specifieke communicatieve en onderhandelingsvaardigheden te kunnen hanteren
- Je stem en lichaamshouding bewust en effectief in te zetten
- De 7-stapsmethode voor het snel en effectief oplossen van conflicten in te kunnen zetten

Werkmethode Online Training Conflicthantering

Bij het aanleren van kennis en vaardigheden voor het omgaan met conflicten op de werkvloer maken we ondermeer gebruik van de klassieke en actuele lessen van eeuwenoude en hedendaagse leermeesters die de oude en moderne geschiedenis op dit vlak hebben voortgebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Socrates, Marcus Quintillianus, Sun Tzu, Richard Bandler, Tonny Robbins, Friedrich Glasl. Je zult verder veel toepasbare kennis tegenkomen uit ondermeer NLP en Transactionele Analyse.
Tijdens de online training hanteren we uiteenlopende leer- en werkvormen. Je leert in een combinatie en afwisseling van uitleg aan de hand van bewezen theorieën, door de toepassing ervan met je mededeelnemers te oefenen in online werkgroepen en door het delen van structurele feedback met de trainer en met elkaar. 

Je krijgt toegang tot een interactieve online leeromgeving. Hierin staan 30 achtereenvolgende dagen met lessen voor je klaar. Elke dagelijkse online les bestaat uit een grote hoeveelheid makkelijk leesbare leermateriaal, lezingen van internationale experts en toegesneden video-trainingen. Daarnaast zijn er 6 online live bijeenkomsten van 2 uur (via Zoom) waarin met de deelnemers thema's worden uitgelicht, besproken en gedeeld. De 30 online lessen zijn Engelstalig, de live online bijeenkomsten zijn in de Nederlandse taal.

Inhoud Online Training Conflicthantering op de Werkvloer

Les 1 t/m 5: Introductie
- Kennismaking
- Wat is een conflict
- Hoe ontstaat een conflict
- Methodes van conflictoplossing

Les 5 t/m 8: Maak deze mentale voorbereiding
- Mindset, doelstellingen en strategieën voor conflictoplossing
- De leer van de subjectieve ervaring
- De rol van emoties tijdens een conflict en hoe je daarmee omgaat
- Veel voorkomende communicatiefouten

Les 9 t/m 12: Beheers de kunst van emotionele intelligentie
- Het belang van assertiviteit
- Omgaan met agressie
- De diverse vormen van communicatiestijlen en persoonlijkheidstypes
- De Blame Game

Les 13 t/m 16: Train deze krachtige conflict- en bemiddelingsvaardigheden
- De kunst van actief luisteren en de goede vragen stellen
- De rol van lichaamstaal en stem bij het ontstaan en oplossen van conflicten
- Specifieke communicatieve en onderhandelingsvaardigheden
Les 17 t/m 25: Volg deze 7 stappen om conflicten op te lossen
- Uitleg van de 7-stapsmethode
- Oefenen van de 7-stapsmethode in de praktijk

Les 26 t/m 30: Beheers je vaardigheden tot in de puntjes
- Wat te doen als je je tegenstander niet kunt overtuigen
- Omgaan met moeilijke mensen en met narcisme
- Anderen helpen conflicten op te lossen
- Het integreren van je stijl van conflicthantering in je manier van leven en werken
- Terugblik en afsluiting

Wie is je Trainer Conflicthantering

Marco Swart studeerde Nederlands recht en houdt zich sinds meer dan 25 jaar bezig met het voorkomen en oplossen van arbeids- en andere samenwerkingsconflicten, zowel voor werknemers als voor werkgevers. Dat deed hij in de eerste jaren van zijn loopbaan vooral als gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat.

Gedurende de afgelopen jaren is hij daarnaast gaandeweg steeds meer geïnteresseerd geraakt en zich gaan toeleggen op het inzetten van mentale, communicatieve en gedragsmatige inzichten bij het voorkomen, beheersen en hanteren van conflicten op de werkvloer. Inmiddels doet hij dit met veel enthousiasme als register Mediator, als Conflictcoach en als Intervisie Gespreksleider. Daartoe is hij niet alleen juridisch geschoold, maar ook opgeleid als NLP Master-Practitioner en gecertificeerd door de International Society of NLP, het International Coaching Register (ICR), de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), de Nederlandse Mediators Vereniging (NMv) en het Alternative Dispute Register (ADR). Deze kennis en praktijkervaring draagt hij graag met enthousiasme aan jou over.

Als trainer conflicthantering is Marco Swart positief confronterend, sterk analytisch, wars van trucjes en brengt hij een flinke dosis praktijkervaring mee. Zijn focus is erop gericht om voor jou als deelnemer de hoogst mogelijk tevredenheid te behalen. Deelnemers waarderen zijn trainingen gemiddeld met een cijfer van 9 en hoger.
Mr. Marco Swart
Trainer, Advocaat & Mediator

Dit is wat je allemaal krijgt als je je vandaag aanmeldt voor deze 
Online Training Conflicthantering op de Werkvloer:

#1: Video Lessen 30x

Leer alle geheimen hoe je conflicten met zelfvertrouwen oplost, bemiddelt en wint

Gedurende 30 aaneengesloten dagen ontvang je dagelijks een  (engelstalige) videotraining met bewezen theorieën, informatie, voorbeelden en instructies door gecertificeerd conflictdeskundige en mediator Marco Swart. Elke les in deze videotrainingen gaat gepaard met flink wat ondersteunende documentatie, powerpoints en quizzen. Je wordt uitgedaagd om je conflicten op te lossen en te winnen op beproefde manieren en methoden. Je leert begrijpen waar een conflict over gaat, hoe je je doelen definieert, hoe je omgaat met uiteenlopende emoties en hoe je jezelf en je tegenstanders kunt beïnvloeden door de juiste vaardigheden en benaderingen te gebruiken. Wanneer je deze uitdaging hebt gevolgd, ken je alle geheimen en vaardigheden om elk meningsverschil, geschil en conflict met vertrouwen op te lossen, te bemiddelen en te winnen.

#2: E-Boek

The Troublemaker's Guide to Resolving and Winning Conflicts

Dit (engelstalige) e-boek onthult alle ultieme geheimen hoe je conflicten kunt oplossen en winnen. Het is ontworpen om je aan het denken te zetten over jouw persoonlijke benadering voor conflictoplossing en om de effectiviteit ervan te onderzoeken. Hoe goed los jij conflicten op en wat kun jij doen om jouw vaardigheden te verbeteren. De essentie in dit e-boek en het bijbehorende werkboek is dat conflictoplossing begint met je mindset.

#3: Werkboek

Unfolding the Ultimate Secrets How to Resolve and Win Conflicts

Dit (engelstalige) werkboek is ontworpen om dieper in te gaan op de concepten die in het e-book worden besproken. De oefeningen zijn gemakkelijk uit te voeren en helpen je te bepalen wat je huidige manier van denken is over conflictoplossing en bieden nieuwe vaardigheden die je kunt gebruiken om het oplossen van en bemiddelen bij conflicten gemakkelijker en doelgerichter te maken.

#4: Inspirerende video's

Leer van en laat je inspireren door de lessen en ervaringen van bekende en beroemde conflictoplossers en mediators

Je bent niet de eerste die op zoek gaat naar manieren om conflicten op te lossen en te winnen. Veel mensen zijn al door hetzelfde pad gegaan. Onder hen zijn beroemde professionals zoals Tony Robbins, Simon Sinek, Eckart Tolle, James Ferrell, Joe Navarro, Chris Voss, Admiral McRaven. Leer en laat je inspireren door hun lessen en ervaringen. Wij hebben er meer dan 50 voor je verzameld om met je te delen.

#5: Wekelijkse Online Bijeenkomsten

Krijg alle antwoorden op jouw vragen 
over hoe om te gaan met meningsverschillen en conflicten

Je krijgt 6x toegang tot onze wekelijkse Vragen & Antwoorden op Zoom, om je te begeleiden bij het oplossen van en bemiddelen bij geschillen en conflicten en om je te helpen de winnende aanpak te vinden. Marco Swart zal deze sessies leiden. Elke week wordt een thema uit de lessen behandeld. Je krijgt alle benodigde antwoorden op je zoektocht om conflicten met vertrouwen op te lossen. Doe mee met andere mensen zoals jij met vergelijkbare ambities, wissel ervaringen uit en leer van elkaar. Je bent vrij om te delen wat je wilt delen. Laat je inspireren om het beste uit jezelf en uit anderen te halen, hulp en ondersteuning te krijgen en om op koers te blijven.

Meld je direct hieronder aan voor deze 
Online Training Conflicthantering op de Werkvloer

Doe ook mee en klik op de onderstaande bestelknop. Direct na je aanmelding ontvang je een email voor toegang tot de online leeromgeving en emails met verdere instructies. Je kunt dan meteen met de eerste videoles beginnen. Heb je nog vragen of behoefte aan uitleg, bel ons dan gerust op 085-020 10 10.

Samenvatting
- Locatie: Online, met toegang tot Leeromgeving
- Prijs: € 695,00, excl. BTW
- Inbegrepen zijn: 30 video-lessen, 6 online bijeenkomsten, studie-materiaal, diverse e-boeken, een werkboek, meer dan 50 video's van bekende conflictoplossers
- PO punten: 15 studie-uren op HBO-/academisch niveau

Deelnamecertificaat
Na afloop ontvang je het deelnamecertificaat. Deelname aan onze trainingen levert je 15 studie-uren op. Vanwege het HBO/academisch niveau erkennen veel beroepsorganisaties deze voor je eventuele permanente opleidingspunten.
Tevredenheidsgarantie
Wij geven op deze Online Training een 30-dagen Tevredenheidsgarantie. Dat kunnen we doen omdat we veel positieve feedback krijgen en weten dat deze training al heel veel mensen vooruit heeft geholpen. Deze tevredenheidsgarantie houdt ook in dat als je om welke reden ook niet tevreden bent wij meteen zonder enige discussie je geld terugbetalen.

Meer informatie over de Training Conflicthantering op de Werkvloer

Ben je geïnteresseerd in het deelnemen aan deze of een andere Training Conflicthantering op de Werkvloer?  Desgewenst is het ook mogelijk deze training op maat met jouw team en/of op jouw locatie te geven. We komen graag met je in contact en nodigen je graag uit voor jouw deelname. Bel ons vrijblijvend op: 085 - 020 10 10 en vraag naar Marco Swart.

Meld je nu aan:

Onderneem direct actie, leer vanaf vandaag hoe je conflictoplossing en mediation perfect onder de knie krijgt en verbeter met zelfvertrouwen de relaties met en van de mensen om je heen:

  Deze Reviews met deze Waarderingscijfers
spreken voor zichzelf:

CUSTOM JAVASCRIPT / HTML

  Download alvast dit populaire E-Boek:

Cruciaal bij een ruzie of conflict op het werk is het creëren van de juiste mindset, strategie, communicatie en gedrag. Trainer, Mediator en Arbeidsrechtadvocaat Marco Swart deelt graag met jou deze meer dan 25 jaar gespecialiseerde kennis en ervaring uit zijn beroepspraktijk. Je ontdekt het allemaal in dit populaire en gratis E-Boek: Van frustraties naar prestaties - Leer Conflicten op de Werkvloer Oplossen en Bemiddelen als een Professional!

De Voordelen van deelname aan
de Online Training Conflicthantering
bij Swart Legal:

Voordeel 1
Nooit meer van een conflict op het werk wakker liggen
Een conflict op het werk gaat je niet in de koude kleren zitten en kan je slapeloze nachten bezorgen. Weet hoe je in actie moet komen, niet meer tegen een conflictsituatie hoeft op te zien en altijd zorgeloos kunt slapen.
Voordeel 2
Bespaar je de kosten van een dure advocaat
Het uitvechten van een conflict kan nogal kostbaar uitpakken, zeker als je even niet oplet. Bespaar op de kosten van het inschakelen van een dure advocaat. Leer jezelf de juiste aanpak en dwing respect af.
Voordeel 3
Geen gezichtsverlies, maar krijgen wat je wilt
Niemand verliest graag een conflict. Het conflict oplossen is wat je wilt. Ontdek wat je moet doen om gezichtverlies, reputatieverlies en financieel verlies te voorkomen. En leer hoe je met de juiste benadering krijgt wat je nastreeft.
ICR Conflictcoach Marco Swart
NOBCO Marco Swart
Swart Legal
Copyright © 2005-2022
Swart Legal

CUSTOM JAVASCRIPT / HTML